site stats

sâmbătă, 5 iunie 2010

PREDICA DE DUMINICAAveti mai jos psalmii 1, 2 si 3... O mostra de credinta, speranta si de luciditate...Credinta ca exista Un Dumnezeu, ce ni s-a revelat intr-o sfanta treime: Tata, Fiu si Duh Sfant... Speranta ca El te poate salva de la orice restriste, si ca toti ce iti cere in schimb este sa Il crezi... Luciditatea de a sti ca exista consecinte atunci cand nesocotesti prin liberul arbitru (tot de El daruit) dreptatea si iubirea pe care ni le-a lasat ca sa putem fi oameni...

PSALMUL 1

1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!

2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

3 El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfîrşit.

4 Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sînt ca pleava, pe care o spulberă vîntul.

5 Deaceea cei rău nu pot ţinea capul sus în judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.

PSALMUL 2

1 Pentruce se întărîtă nemulţumirile, şi pentruce cugetă popoarele lucruri deşerte

2 Împăraţii pămîntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicînd

3 ,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!`` -

4 Cel ce şade în ceruri rîde, Domnul Îşi bate joc de ei

5 Apoi, în mînia Lui, le vorbeşte, şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicînd

6 ,,Totuş, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.``

7 ,,Eu voi vesti hotărîrea Lui,`` -zice Unsul-,,Domnul Mi -a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut

8 Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pămîntului în stăpînire

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fer, şi le vei sfărîma ca pe vasul unui olar.`

10 Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pămîntului

11 Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurînd

12 Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mînie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mînia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi cîţi se încred în El!

PSALMUL 3

1 (Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom.) Doamne, ce mulţi sînt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea!

2 Cît de mulţi zic despre mine: ,,Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!`` -

3 Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea, şi Tu îmi înalţi capul!

4 Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfînt.

5 Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăş, căci Domnul este sprijinul meu.

6 Nu mă tem de zecile de mii de popoare, cari mă împresoară de toate părţile.

7 Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei, şi zdrobeşti dinţii celor răi.

8 La Domnul este scăparea: binecuvîntarea Ta să fie peste poporul Tău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Eu cred ca: